Grote arbeidstekorten technologische industrie: Game On regio Breda moet helpen! Techniek zien, doen en ervaren!

Zoetermeer, 9 mei 2019

Dat is Game On, het grote techniekevenement dat op 20 en 21 mei in Breda wordt gehouden. Tijdens dit event ervaren ruim 1300 Brabantse scholieren hoe het is om te werken in techniek. Meer dan 40 bedrijven zullen zich presenteren, om hen zo enthousiast te maken voor een baan in de techniek. Het evenement wordt georganiseerd door ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME, in samenwerking met ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen.

Arbeidstekorten

Het tekort aan personeel met de juiste vaardigheden belemmert op dit moment ernstig de economische groei in de technologische sector. Dat bevestigt ook Judith Vermeulen, CEO van Opera Electrical Engineering & Manufacturing in Made: “Mijn bedrijf is succesvol en groeit hard. Maar we merken dat het lastig is om aan mensen met de juiste skills te komen”.

Om het tekort aan technici terug te dringen werken ondernemers, onderwijs en overheid samen om de instroom van studenten te vergroten, de reputatie van de technologische industrie te verbeteren en voldoende bevlogen techniekdocenten aan te trekken. Game On is daarvan één van de initiatieven. “Door de jeugd op Game On te laten ervaren wat techniek is, hoop ik ze kunnen enthousiasmeren. Het zou fantastisch zijn als ik over tien jaar minstens vijf leerlingen die dit event hebben bezocht een baan in mijn bedrijf kan aanbieden”, zegt Vermeulen.

Game On Breda wordt op maandag 20 mei om 8.30 uur geopend door Marianne de Bie, wethouder Jeugd en Onderwijs van Breda. De pers is welkom bij de opening en op het hele evenement. Locatie: Optisport Kunstijsbaan Breda.

Interviewverzoeken met onderwijs- of overheidsvertegenwoordigers kunt u aanvragen bij de woordvoerder

————————————————————————————————————————————–

Noot voor de redactie: Iris van Delden, woordvoerder FME / Game On 06-15279413. FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. De 2.200 aangesloten bedrijven zijn technostarters, handelsbedrijven, middelgrote en kleine industrie (mki) en grote industrie/multinationals die actief zijn in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof